Lại lấy ý kiến dự thảo quy định diện tích tối thiểu để nhập hổ khẩu tại TP.HCM

0
322
UBND Thành phố vừa giao Viện Nghiên cứu Phát triển TP tiếp tục lấy ý kiến, đánh giá tác động của dự thảo quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân, tổ chức so với quy định cũ (5m2 sàn/người theo Nghị định số 107/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành).

Lại lấy ý kiến dự thảo quy định diện tích tối thiểu để nhập hổ khẩu tại TP.HCM Lại lấy ý kiến dự thảo quy định diện tích tối thiểu để nhập hổ khẩu tại TP.HCM tphcmdientich nhap khau 1566820072

Đồng thời bổ sung mối tương quan giữa quy định này với chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân người đến năm 2020 (19,8m2/người theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X).

Hồi tháng 11/2018, tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại TP.HCM, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức, đã đưa ra mức diện tích bình quân là 20m2 sàn/người.

Tuy nhiên, đã có nhiều ý kiến cho rằng, mức bình quân tối thiểu 20m2 sàn/người là yêu cầu quá cao so với điều kiện sống của đa số người dân nhập cư tại TP.HCM.

Được biết, Dự thảo này được triển khai từ năm 2014, đến nay đã qua nhiều lần nghiên cứu, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tiêu chuẩn diện tích tối thiểu này được ban hành chỉ áp dụng cho trường hợp nhập hộ khẩu vào nhà ở nhờ, thuê, mượn, không áp dụng cho những trường hợp đăng ký hộ khẩu vào nhà thuộc sở hữu của mình, nhập hộ khẩu theo thân nhân.

Quy định này cũng không áp dụng với người tạm trú có thời hạn hay ở trọ.