Kiểm kê đất toàn quốc

0
523


Thủ tướng vừa phê duyệt đề án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019,


nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước.


Đây là cơ sở để đánh giá hình tình quản lý, sử dụng đất các cấp giai đoạn 2015-2019.

Việc kiểm kê cũng nhằm đánh giá sự biến động của đất đai so với chu kỳ 5 năm, 10 năm trước, từ đó, đề xuất cơ chế, chính sách và biện pháp nhằm tăng cường quản lý và hiệu quả sử dụng đất.

Sau kiểm kê, cơ quan quản lý sẽ tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp giai đoạn 2021-2030, và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đối tượng kiểm kê đất đai bao gồm: người sử dụng hoặc được giao để quản lý; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa, doanh nghiệp sản xuất nông, lâm, nghiệp; ban quản lý rừng; các dự án xây dựng nhà ở thương mại; công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của UBND xã, phường và thị trấn; đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; diện tích đất bị sạt lở, bồi đắp; diện tích các đảo.


Kinh phí của hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên & Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiểm kiểm kê đất đến hết ngày 31/12 năm nay.