Khu kinh tế Vân Đồn và Móng Cái là mũi nhọn, khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân của Quảng Ninh

0
156


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên trên đất liền và diện tích mặt biển của tỉnh Quảng Ninh, với phạm vi 13 đơn vị hành chính: 4 thành phố, 7 huyện.

0359-tp-hy-long-6236-1586399180.jpg  Khu kinh tế Vân Đồn và Móng Cái là mũi nhọn, khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân của Quảng Ninh 0359 tp hy long 6236 1586399180

Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh phải nghiên cứu quan điểm phát triển không gian của tỉnh theo hướng “Một tâm – Hai tuyến – Đa chiều”.

Ảnh: VGP


Theo đó, một trong những nhiệm vụ của quy hoạch tỉnh Quảng Ninh là phải tiếp tục nghiên cứu quan điểm phát triển không gian của tỉnh theo hướng “Một tâm – Hai tuyến – Đa chiều” với “Hai mũi đột phá” là khu kinh tế Vân Đồn và khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái; khu kinh tế Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây…

Nhiệm vụ quy hoạch xác định

các phương án thực hiện gồm phát triển các ngành quan trọng, gồm các ngành công nghiệp; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng – an ninh); tổ chức các hoạt động kinh tế – xã hội; tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng…


Phó Thủ tướng giao


UBND tỉnh Quảng Ninh căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tcó nhiệm vụ hướng dẫn tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện lập quy hoạch.