Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV

0
489

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương…

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ, kỳ họp HĐND TP lần thứ 11 này có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: HĐND TP đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2019, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 với những giải pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp này; căn cứ vào các quy định của Luật và tình hình thực tiễn của TP, HĐND TP xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo và 06 nghị quyết thường kỳ; 06 báo cáo và 16 nghị quyết chuyên đề. Đây là những chuyên đề rất quan trọng cho quá trình điều hành của các cấp chính quyền và đáp ứng yêu cầu của cử tri như: kiện toàn sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc TP. Hà Nội trên cơ sở Đề án của các quận, huyện, thị xã; Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Hà Nội; một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề TP. Hà Nội; một số mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND TP…

Nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND theo hướng Nghị quyết phải sát thực tiễn; trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, HĐND-UBND-UBMTTQ TP; các ban HĐND, các cơ quan chuyên môn chủ trì soạn thảo đã phối hợp chặt chẽ, ngay từ đầu để thống nhất nội dung, bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; đồng thời có nội dung HĐND đi giám sát trực tiếp hoặc khảo sát trước kỳ trình HĐND và chủ động báo cáo, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy theo quy chế làm việc; MTTQ đã tiến hành tổ chức phản biện 04 nội dung kỳ họp – đây là kỳ họp số lượng các chuyên đề MTTQ tổ chức phản biện nhiều nhất từ trước đến nay. Các ý kiến phản biện của MTTQ là cơ sở giúp HĐND thảo luận và quyết định bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND TP tiếp tục đổi mới quy trình thông qua nghị quyết nhưng vẫn đảm bảo các quy định của Luật và giúp Đại biểu tiếp cận được các nội dung một cách khoa học, đó là: gom các nhóm vấn đề có nội dung, tính chất liên quan để thảo luân, thông qua nghị quyết. Đồng thời gợi ý thảo luận tại Tổ những nội dung các Ban sau khi thẩm tra thấy cần phải tập trung để có sự đồng thuận cao; đồng thời yêu cầu các ngành của UBND TP giải trình bằng văn bản các nội dung Đại biểu có ý kiến để gửi Đại biểu nghiên cứu.

HĐND TP thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND TP và các cơ quan liên quan. Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND TP đã gửi phiếu xin ý kiến đến các Đại biểu về nội dung chất vấn, tổng hợp qua các kiến nghị của cử tri và trực tiếp giám sát, làm việc với các cơ quan liên quan trước khi quyết định nội dung chất vấn.

Khai mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND TP. Hà Nội khóa XV hop 20hoi 20dong 20nhan 20dan 20tp 20ha 20noi
Đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội

Tại kỳ họp này, HĐND sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến với 03 nhóm vấn đề: (1) tình hình và kết quả công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn trên địa bàn Thành phố; (2) việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn TP hiện nay; (3) công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn TP. Đây là những vấn đề trong nhiệm kỳ này HĐND chưa chất vấn sâu thành chuyên đề, đồng thời cũng là những vấn đề cử tri quan tâm, nêu ý kiến qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP thông qua kỳ họp là yêu cầu HĐND đặt ra đồng thời cũng là là mong muốn của Đại biểu HĐND và cử tri. Trong quá trình đổi mới, để đạt được yêu cầu của Đại biểu và cử tri, Thường trực HĐND TP rất mong sự cộng tác, góp ý và thực hiện nghiêm túc của các vị Đại biểu HĐND TP. Thường trực HĐND đã chia Tổ thảo luận, dành thời gian thích đáng để nhiều đại biểu được tham gia thể hiện chính kiến của mình xung quanh những vấn đề lớn, quan trọng của Thủ đô. Tại kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp khuyến khích các đại biểu tranh luận, thảo luận thấu đáo các nội dung trước khi HĐND quyết định.

Chủ tịch HĐND đề nghị các vị đại biểu HĐND TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin của cử tri và Nhân dân Thủ đô.


Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND TP tiếp tục có những đổi mới

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, kỳ họp thứ 11 của HĐND TP lần này với trọng tâm là xem xét, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ: kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, tài chính – ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019.

Trên cơ sở đó quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho năm 2020, là năm cuối cùng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 của TP đã đề ra.

Đồng thời quyết nghị ban hành các nghị quyết quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố. Vì vậy, đây là một Kỳ họp có nhiều ý nghĩa quan trọng đối với Thành phố, quyết định đến khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra của Thành ủy và HĐND TP.

Bí thư Thành ủy cho biết, để kỳ họp quan trọng này được tổ chức thành công, trong thời gian vừa qua, Ban cán sự đảng UBND TP và Đảng đoàn HĐND TP đã chủ động, tích cực, nghiêm túc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ Kỳ họp theo đúng quy định.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã dành nhiều thời gian và Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã dành một kỳ họp chuyên đề để xem xét, đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, toàn diện, sâu sắc và trách nhiệm các nội dung liên quan đến Kỳ họp.

Qua thảo luận, Thành ủy thấy rằng trong bối cảnh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2019, nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, sự chia sẻ và hợp tác của các tỉnh, thành phố trong cả nước, sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô và toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của HĐND, UBND các cấp; TP đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá và đạt cao hơn năm trước, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng; môi trường đầu tư – kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài đạt kết quả nổi bật; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn có chuyển biến tích cực; chương trình xây dựng nông thôn mới và đời sống của nông dân tiếp tục đạt những kết quả ấn tượng; sự nghiệp văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, lao động – việc làm, an sinh xã hội… tiếp tục được đảm bảo và có nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước; công tác quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được triển khai quyết liệt; cải cách hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

“Thay mặt Thành ủy, tôi ghi nhận và đánh giá cao các cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân Thủ đô về những kết quả tích cực và có ý nghĩa nêu trên của TP trong năm 2019”, Bí thư Thành ủy bày tỏ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy cũng đã thẳng thắn, cầu thị, không né tránh chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện một số nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay cũng như trong năm 2019. Những nội dung này cũng đã được tiếp thu và nêu đầy đủ trong các báo cáo của UBND TP và các báo cáo thẩm tra của HĐND trình tại Kỳ họp này.

Trong điều kiện thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ chỉ còn 1 năm, lại thêm những biến động khó lường của kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có thể tác động đến nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu của nước ta; nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta trong năm 2020 là rất nặng nề và đầy thách thức, do đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị các vị đại biểu HĐND TP quan tâm một số nội dung sau:

Một là, cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri, thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn, sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tài chính – ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong năm 2019; từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới. Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, ý kiến, nguyện vọng của cử tri và dự báo tình hình trong thời gian tới, cần xem xét và quyết định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, tài chính – ngân sách, đầu tư công trong năm 2020.

Hai là, để các Nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống, HĐND TP cần thông qua đồng bộ và kịp thời các cơ chế, chính sách và phân bổ nguồn lực hợp lý. Chú ý đến các cơ chế, chính sách có tính đột phá góp phần khai thác nhanh và hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở.

Ba là, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sáchcần thiết để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bên cạnh đó, cần tích cực phối hợp với UBND TP báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm thông qua và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Bộ Chính trị thông qua để thực hiện mô hình chính quyền đô thị của Thành phố.

Bốn là, đề nghị HĐND TP tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhất là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Năm là, trong năm 2020, HĐND TP tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất vấn, giải trình để đảm bảo các nghị quyết, các cơ chế, chính sách của HĐND về phát triển kinh tế – xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học công nghệ, tài chính – ngân sách, đầu tư… được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và góp phần thiết thực giải quyết các vấn đề dân sinh, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc; từ đó nâng cao hơn nữa cuộc sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là ở vùng xa trung tâm, vùng nông thôn; đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, chúng ta sắp bước sang năm 2020, một năm có rất nhiều sự kiện quan trọng như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm thành lập Đảng bộ Thành phố; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN và đặc biệt là cùng cả nước tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ và nhân dân Thủ đô mong đợi HĐND TP tiếp tục có những đổi mới, đóng góp to lớn hơn nữa và không ngừng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò cơ quan đại diện và thể hiện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, đi sâu nắm chắc tình hình, thảo luận và quyết định những chủ trương, giải pháp khả thi, kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chào mừng các sự kiện chính trị, văn hóa, lịch sử quan trọng của đất nước và TP trong năm 2020.