Hưng Yên duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Thiện Phiến gần 75 ha

0
634

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ.

Mục đích hình thành cụm công nghiệp này là tạo thêm việc làm mới cho lao động địa phương, góp phần dịch chuyển cơ cấu kinh tế nông thôn,

tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đồng thời, việc thành lập cụm công nghiệp cũng được kỳ vọng có thể khắc phục ảnh hưởng xấu về môi trường sinh thái do sản xuất tiểu thủ công nghiệp gây ra trong khu vực tập trung đông dân cư của địa phương.

Về tính chất, Thiện Phiến là cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ, tổng hợp các lĩnh vực sản xuất không gây ô nhiễm độc hại tới môi trường, nhóm ngành chính là chế biến nông sản và tiểu thủ công nghiệp khác.

Theo phê duyệt, địa bàn đặt cụm công nghiệp này là xã Thiện Phiến, huyện Tiên Tữ. Phía Bắc cụm công nghiệp giáp đất canh tác và khu dân cư hiện có; phía Nam giáp đường ĐT.376 và khu dân cư; phía Đông giáp đường ĐH.93; phía Tây giáp đất canh tác và khu dân cư hiện có. Diện tích khu vực lập quy hoạch là 74,8 ha.

UBND huyện Tiên Lữ là chủ đầu tư lập quy hoạch.