TP HCM tạm đóng cửa các địa điểm công cộng từ 18 giờ hôm nay

0
33

TP HCM tạm đóng cửa các địa điểm công cộng từ 18 giờ hôm nay http://reatimes.vnhttp://dothi.reatimes.vn/tp-hcm-tam-dong-cua-cac-dia-diem-cong-cong-tu-18-gio-hom-nay-20200324155111074.html