Đồng bộ, liên thông dữ liệu đất đai – tín hiệu vui cho nhà đầu tư bất động sản

0
314
Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành vào ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Đồng bộ, liên thông dữ liệu đất đai - tín hiệu vui cho nhà đầu tư bất động sản Đồng bộ, liên thông dữ liệu đất đai – tín hiệu vui cho nhà đầu tư bất động sản co so du lieu dat dai 1566915148

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia về đầu tư đồng bộ, liên thông với các lĩnh vực lao động, đất đai, thuế, hải quan, tín dụng, ngoại hối… và các địa phương.

Đây được xem là tín hiệu vui cho nhà đầu tư về bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư bất động sản nắm bắt được các thông tin liên quan về đất đai, thuế, hải quan… một cách nhanh chóng (hiện này, việc tìm kiếm các thông tin này mất khá nhiều thời gian).

Như vậy, trong thời gian sắp tới Chính phủ, các Bộ ngành và cơ quan liên quan sẽ sớm ban hành những văn bản cụ thể nhằm hiện thực hóa quy định nêu trên.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 50-NQ/TW còn đưa ra yêu cầu là phải nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Với những chính sách đột phá như trên dự báo việc đầu tư kinh doanh nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng sẽ minh bạch, có đầy đủ số liệu chính xác để nhà đầu tư đưa ra quyết sách phù hợp.