Đến năm 2050, Lào Cai trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao

0
223

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường vùng Tây Nam của Trung Quốc; trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ, cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch đặc hữu cung cấp cho vùng và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại; trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy tốt bản sắc dân tộc các nét đẹp của văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc.

Theo nhiệm vụ quy hoạch, đến năm 2025, Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Năm 2030, Lào Cai sẽ là tỉnh phát triển khá của cả nước và đến năm 2050 trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, phát triển toàn diện.

Quyết định nêu rõ quy hoạch phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện…

Về nội dung cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu quy hoạch phải phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Lào Cai về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, môi trường, tài nguyên thiên nhiên; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế – xã hội, hiện trạng sử dụng đất; thực trạng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn, các khu chức năng.