Đến lượt Khánh Hòa đề nghị xem xét dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

0
598
images5387812-anon-9053-1577175624.jpg  Đến lượt Khánh Hòa đề nghị xem xét dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong images5387812 anon 9053 1577175624


Một góc vịnh Vân Phong. Ảnh:

Khánh Hòa.

UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị xem xét dừng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đặc khu Bắc Vân Phong, theo

Báo Khánh Hòa

.

Trước Khánh Hòa, tỉnh Kiên Giang cũng đã có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị xem xét dừng quy hoạch Phú Quốc lên đặc khu.

Khánh Hòa đã thực hiện một số thủ tục để triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội Đặc khu Bắc Vân Phong như: dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch… Tuy nhiên, do Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội thông qua nên quá trình triển khai lập quy hoạch theo định hướng đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt gặp nhiều khó khăn vì chưa xác định được cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch, hội đồng thẩm định… Vì vậy, việc điều chỉnh quy hoạch chung theo định hướng phát triển thành Đặc khu Bắc Vân Phong cũng chưa được triển khai.

Đồng thời, Khánh Hòa cũng kiến nghị sớm điều chỉnh quy hoạch khu vực này đến năm 2030 cho phù hợp để kêu gọi đầu tư. UBND tỉnh cho rằng, theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, một số khu chức năng và đất chưa sử dụng cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế để kêu gọi đầu tư.

Cụ thể, về khu phi thuế quan, quy hoạch đã phê duyệt có diện tích khoảng 920 ha, còn khoảng 320 ha chưa được định hướng quy hoạch. Các cơ sở và trung tâm công nghiệp ngoài khu phi thuế quan như khu công nghiệp tập trung tại dốc Đá Trắng quy mô khoảng 300 ha; khu phát triển công nghiệp Hòn Khói quy mô 250 ha; một số phân khu chức năng công nghiệp khác cần được định hướng thành khu công nghiệp, điều chỉnh lại vị trí và quy mô để thuận lợi cho việc kêu gọi đầu tư.

Bên cạnh đó, khu vực Tuần Lễ – Hòn Ngang có diện tích tự nhiên khoảng 1.200 ha, trong khi định hướng quy hoạch khu vực này cho các khu dịch vụ – du lịch – đô thị chỉ khoảng 572 ha. Phần còn lại được định hướng là cây xanh sinh thái và mặt nước cần điều chỉnh cho phù hợp để khai thác hiệu quả quỹ đất. Các khu đô thị đa chức năng từ nam Tu Bông đến đèo Cổ Mã khoảng 900 ha, trong khi khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 2.050 ha.

Giai đoạn 2017 – 2018, khi có thông tin Bắc Vân Phong lên đặc khu, huyện Vạn Ninh có tình trạng sốt đất ảo. Sau đó, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương quyết liệt kiểm tra, có giải pháp quản lý đất đai nhằm ổn định tình hình.