Đầu tư Sài Gòn Co.op (SID): Lợi nhuận 9 tháng giảm 30% cùng kỳ, vượt 216% kế hoạch năm

0
432

Đầu tư Sài Gòn Co.op (SID): Lợi nhuận 9 tháng giảm 30% cùng kỳ, vượt 216% kế hoạch năm  Đầu tư Sài Gòn Co.op (SID): Lợi nhuận 9 tháng giảm 30% cùng kỳ, vượt 216% kế hoạch năm 3447770024910 1572320280100611172938 crop 15723202893251394057390

Lợi nhuận sau thuế của SID trong riêng quý 3 ghi nhận hơn 17 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với quý 3/2018.

SID:

Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam

Giá hiện tại
39.9
Thay đổi

Đầu tư Sài Gòn Co.op (SID): Lợi nhuận 9 tháng giảm 30% cùng kỳ, vượt 216% kế hoạch năm chartsymbol

Xem hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (mã chứng khoán SID) vừa công bố 

báo cáo tài chính hợp nhất quý 3

 và 9 tháng đầu năm 2019.

Trong quý 3, SID đạt 16,8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 1 nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu cho thuê mặt bằng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 13 tỷ đồng, doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 2,6 tỷ đồng, còn lại là doanh thu bán hàng và doanh thu khác. Giá vốn hàng bán cũng giảm 59%, lợi nhuận gộp trong quý giảm 43% so với cùng kỳ, ghi nhận 8,9 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý giảm 18% so với cùng kỳ, ghi nhận khoản tiền gần 5,6 tỷ đồng. Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều được tiết giảm tương đối, kết quả lợi nhuận sau thuế thu về ghi nhận hơn 17 tỷ đồng, giảm hơn 27% so với quý 3/2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SID ghi nhận doanh thu thuần gần 76 tỷ đồng, giảm hơn 46% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế giảm 30% so cùng kỳ. Với mục tiêu đạt 43,6 tỷ đồng doanh thu và 16,4 tỷ đồng LNTT trong năm tài chính 2019, kết thúc 9 tháng đầu năm SID đã vượt 74% kế hoạch doanh thu và 216% kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà trước đó ĐHĐCĐ đã đề ra.Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng giảm 29% cùng kỳ, ghi nhận 50,3 tỷ đồng.

Tính đến 30/09, SID ghi nhận tổng tài sản hơn 2.291 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 475 tỷ đồng tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm gần 1.816 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn đang thể hiện hơn 281 tỷ đồng, giảm gần 38% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả ghi nhận ở mức gần 132 tỷ đồng, giảm 33% so với hồi đầu kỳ, trong đó nợ phải trả ngắn hạn chỉ bằng ¼ khoản nợ phải trả hồi đầu năm, ghi nhận hơn 20 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SID đang giao dịch quanh vùng đáy với mức giá 13.200 đồng/cp và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Đầu tư Sài Gòn Co.op (SID): Lợi nhuận 9 tháng giảm 30% cùng kỳ, vượt 216% kế hoạch năm - Ảnh 1.  Đầu tư Sài Gòn Co.op (SID): Lợi nhuận 9 tháng giảm 30% cùng kỳ, vượt 216% kế hoạch năm photo 1 15723201887551103711837

Minh Quang

Theo Nhịp Sống Việt

Tin tức sự kiện về:

Công ty cổ phần Cao su Việt Nam

Xem tất cả