Đà Nẵng yêu cầu Chủ đầu tư hỗ trợ người lao động tại các công trình xây dựng đang tạm dừng thi công

0
276CafeLand – Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản nhu cầu Chủ đầu tư, Nhà thầu xây đắp, chủ chiếm hữu lao động tại các công trình thiết kế trên địa bàn thành phố không để thực trạng người lao động ở lại các công trình, lán trại, không đảm bảo an toàn an toàn phòng, chống dịch, dễ lây lan dịch bệnh,…
CafeLand – Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản nhu cầu Chủ đầu tư, Nhà thầu thiết kế, chủ sở hữu lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố không để tình hình người lao động ở lại các công trình, lán trại, không bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, dễ lây lan dịch bệnh,…

Ông Lê Tùng Lâm – Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa ký phát hành cùng lúc 2 Công văn gửi Chủ đầu tư, Nhà thầu kiến thiết, chủ chiếm hữu lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND các quận huyện, cùng các sở, ban ngành có liên quan nhằm thực hiện tóm lại lãnh đạo của chỉ huy thành phố Đà Nẵng tại Thông báo số 384 / TB – VP ngày 13.08.2020.

Bạn đang xem: Đà Nẵng yêu cầu Chủ đầu tư hỗ trợ người lao động tại các công trình xây dựng đang tạm dừng thi công


Đà Nẵng yêu cầu Chủ đầu tư hỗ trợ người lao động tại các công trình xây dựng đang tạm dừng thi công da nang 5

Có thể bạn sẽ thích: Đà Nẵng thưởng Tết Nguyên đán cao nhất gần 1 tỷ đồng

Theo đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng nhu cầu Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công, chủ sở hữu lao động tại các công trình xây đắp có trách nhiệm hỗ trợ điều kiện ăn, ở; hoạch toán người lao động ngoại tỉnh mong muốn về quê; không để tình trạng người lao động ở lại các công trình, lán trại, không đảm bảo tin cậy phòng, chống dịch, dễ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, báo cáo cụ thể chi tiết về tình trạng cán bộ, công nhân tại công trình.

UBND cac quận, huyện rà soát và văn bản báo cáo các công trình đang tạm dừng xây đắp theo nhu yếu trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn. Ban Quản lý Khu CNC và các KCN Đà Nẵng; các Ban QLDA kiến tạo chuyên ngành rà soát và văn bản báo cáo các công trình thuộc thẩm quyền quản lý.

Trước đó, ngày 13.08.2020, văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố có Thông báo số 384 / TB – VP về kết luận của Lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp giao ban online với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan thao tác làm việc với tất cả các nhà thầu, chủ đầu tư, chủ sử dụng lao động các công trình xây đắp trên địa bàn thành phố đang dừng thiết kế để phòng, chống dịch có trách nhiệm bổ trợ điều kiện ăn, ở; đưa người lao động về quê nếu hy vọng; không để tình trạng người lao động ở lại các công trình, lán trại, không bảo đảm an toàn an toàn phòng, chống dịch, dễ lây lan dịch bệnh

Vnrex – Cập nhật tin tức tiên tiến nhất