Có thể mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ

0
17

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, liên quan đến nội dung này, Bộ Xây dựng mới đây tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở công vụ (NƠCV) của các bộ, ngành và địa phương để có cơ sở đề xuất mở rộng đối tượng thuê NƠCV”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện.

Dựa trên các kết quả thu được, nhóm nghiên cứu hoàn thành báo cáo tổng kết gồm 5 chương, trong đó khái quát về thực trạng nhà ở công vụ của bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; phân tích, sắp xếp các nhóm đối tượng và điều kiện được thuê nhà ở công vụ; đề xuất mở rộng đối tượng thuê NƠCV trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Luật Nhà ở sửa đổi đang nghiên cứu mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ. Ảnh: Bộ Xây dựng  Có thể mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ 247716
Luật Nhà ở sửa đổi đang nghiên cứu mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ. Ảnh: Bộ Xây dựng

Đáng chú ý, theo thông tin từ Bộ Xây dựng, kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã được sử dụng, cập nhật vào các văn bản của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng và nhu cầu thuê NƠCV.

Đặc biệt là tờ trình của Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ, trong đó tại Điều 50 của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đã đề xuất mở rộng đối tượng thuê NƠCV theo hướng đối tượng thuê NƠCV tại các cơ quan Trung ương có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên; đối với địa phương thì cán bộ có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên.

Trước đó, cử tri tỉnh Cao Bằng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, xem xét có chính sách đặc thù bố trí nguồn vốn xây dựng NƠCV cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng do thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, để cán bộ công chức, viên chức và người lao động có chỗ ở ổn định, yên tâm công tác lâu dài.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng cho biết theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành, trường hợp sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện thì chỉ xem xét, bố trí NƠCV cho cán bộ, công chức giữ chức vụ từ Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương trở lên và cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển đến công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Các cán bộ công chức còn lại làm việc tại UBND cấp huyện sau khi thực hiện việc sắp xếp mà có khó khăn về nhà ở thì chưa có quy định được bố trí cho thuê NƠCV.

Hiện nay, Bộ Xây dựng được Chính phủ giao chủ trì, nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014, trong đó có nghiên cứu phương án mở rộng đối tượng thuê NƠCV theo hướng cán bộ, công chức được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương trở lên.

Trường hợp đối với các cán bộ, công chức còn lại làm việc tại UBND cấp huyện sau khi thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện mà có khó khăn về nhà ở, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Cao Bằng để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động trong quá trình xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng rà soát lại Chương trình phát triển nhà ở của địa phương, trong đó xác định cụ thể nhu cầu NƠCV, nhà ở xã hội của tỉnh, cũng như nhu cầu nhà ở của một số đơn vị hành chính cấp huyện sau khi thực hiện việc sắp xếp lại trong thời gian tới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here