Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đóng cửa tất cả các quán cà phê đến hết ngày 5/4

0
37

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đóng cửa tất cả các quán cà phê đến hết ngày 5/4 http://reatimes.vnhttp://dothi.reatimes.vn/chu-tich-ha-noi-yeu-cau-dong-cua-tat-ca-cac-quan-ca-phe-den-het-ngay-5-4-20200325162338915.html