Chợ Sắt Hải Phòng dự kiến được thay thế bằng trung tâm thuơng mại, khách sạn …

0
324

Theo cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng vừa chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, đơn vị nghe báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm thương mại (TTTM) chợ Sắt.

TTTM chợ Sắt được cho là có vai trò và ý nghĩa quan trọng tuy nhiên hiện nay, hoạt động của TTTM này không hiệu quả, các công trình được xây dựng từ những năm 1992 đến nay đã xuống cấp, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thành các công trình theo dự án được duyệt. Trước tình hình trên, thành phố muốn thu hút các nhà đầu tư có đủ tiềm lực tài chính cũng như kinh nghiệm để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp TTTM, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê để nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong khu vực.

76706758-420937878575637-50938-8582-2855  Chợ Sắt Hải Phòng dự kiến được thay thế bằng trung tâm thuơng mại, khách sạn … 76706758 420937878575637 50938 8582 2855 1574073883

Toàn cảnh khu vực TTTM chợ Sắt.

Ảnh: Haiphong.gov.vn


Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch nghiên cứu, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương thoái vốn Nhà nước trong Liên doanh, xử lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước và chủ trương đầu tư dự án mới.


Các đơn vị này cũng có trách nhiệm đề xuất phương án, thủ tục đầu tư dự án mới tại khu vực chợ Sắt.


Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan có nhiệm vụ kiểm tra, tham mưu cho UBND TP về việc thoái vốn Nhà nước trong Liên doanh; đề xuất phương án xử lý tài sản thuộc sở hữu Nhà nước trong TTTM Chợ Sắt, báo cáo UBND TP trong tháng 12 này.

UBND TP Hải Phòng giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng chủ trì cùng UBND quận Hồng Bàng và Công ty Liên doanh hữu hạn Hải Thành kiểm tra, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý đối với trên 425 trường hợp đang ký Hợp đồng kinh doanh tại TTTM Chợ Sắt.