Cao Bằng cũng muốn có sân bay

0
425
d-l-8075-zeql-uyzg-4133-1587983895.jpg  Cao Bằng cũng muốn có sân bay d l 8075 zeql uyzg 4133 1587983895

Cao Bằng đề nghị bổ sung sân bay tại tỉnh này vào quy hoạch chung (ảnh minh họa). Ảnh:

ĐL

Đề xuất này được đưa ra với lý do Cao Bằng là tỉnh miền núi chỉ có duy nhất giao thông đường bộ. Các loại hình giao thông khác chưa phát triển được do điều kiện tự nhiên không cho phép hoặc chưa được đầu tư.

Theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Cao Bằng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, sân bay Cao Bằng đã được xác định tại vị trí cách thành phố Cao Bằng 13 km về phía đông nam. Đây là sân bay nội địa dùng chung với quân sự, phục vụ chính sách dân tộc, du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng biên giới phía bắc.

Tại Quyết định 21 năm 2009 của Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, sân bay Cao Bằng đã được đưa vào danh mục ưu tiên xây dựng trong giai đoạn đến năm 2020 và xây dựng thành cảng hàng không giai đoạn 2030.

Tuy nhiên, tại Quyết định số 236 của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, đã không có danh mục đầu từ sân bay Cao Bằng trong quy hoạch. Do đó, tỉnh Cao Bằng chưa có cơ sở lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và triển khai các bước tiếp theo.

Thủ tướng đã giao Bộ GTVT là cơ quan tổ chức lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bộ GTVT đang trong quá trình tổ chức lựa chọn tư vấn lập quy hoạch.

Việc đầu tư xây dựng sân bay Cao Bằng là bước đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững trật tự an ninh biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Do vậy, UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị Thủ tướng, Bộ GTVT bổ sung dự án sân bay Cao Bằng vào Quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, để tạo điều kiện cho tỉnh này có cơ sở tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng sân bay trong giai đoạn tiếp theo.