Bình Thuận bổ sung 18 khu vực phát triển đô thị với diện tích 15.539ha

0
463
UBND Bình Thuận đã phê duyệt tạm thời 18 khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan Thiết với tổng diện tích 15.539ha.

Bình Thuận bổ sung 18 khu vực phát triển đô thị với diện tích 15.539ha binh thuankdl1 1572603867

Khu vực Phú Hài – Hàm Tiến – Thiện Nghiệp tại phường Phú Hài, phường Hàm Tiến và xã Phú Hài với diện tích 659,4 ha, vốn đầu tư 5.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Phú Hài – Hàm Tiến – Thiện Nghiệp có phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp Quỹ đất đường ĐT.706B; Phía Bắc giáp đất quy hoạch.

Khu vực Hàm Tiến – Mũi Né tại phường Hàm Tiến và phường Mũi Né với diện tích 376,1 ha vốn đầu tư 3.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Hàm Tiến – Mũi Né có phía Đông giáp đường quy hoạch; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp đường Huỳnh Thúc Kháng; Phía Bắc giáp đường Võ Nguyên Giáp.

Khu vực Thiện Nghiệp – Mũi Né tại xã Thiện Nghiệp và phường Mũi Né với diện tích 731 ha, vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Thiện Nghiệp – Mũi Né có phía Đông giáp quy hoạch khu đô thị Long Sơn – Suối Nước; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp đường ĐT.706B; Phía Bắc giáp đất sản xuất xã Thiện Nghiệp.

Khu vực Phú Hài – Phú Long – Hàm Nhơn tại phường Phú Hài, thị trấn Phú Long và xã Hàm Nhơn huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích 880,2 ha, vốn đầu tư 9.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Phú Hài – Phú Long – Hàm Nhơn có phía Đông giáp quy hoạch đất ở kết hợp nông lâm; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp quy hoạch đất ở kết hợp nông lâm; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Khu vực xã Thiện Nghiệp tại xã Thiện Nghiệp với diện tích 7.310,3 ha, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực xã Thiện Nghiệp có phía Đông giáp đường quy hoạch; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp quy hoạch đất ở kết hợp sản xuất nông lâm; Phía Bắc giáp ranh giới hành chính huyện Bắc Bình.

Khu vực Hàm Thắng – Phú Hài tại phường Phú Hài và xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc) với diện tích 140,4 ha, vốn đầu tư 700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Hàm Thắng – Phú Hài có phía Đông giáp đường quy hoạch; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp quy hoạch khu dân cư; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Khu vực Hàm Thắng tại phường Phú Hài và xã Hàm Thắng (huyện Hàm Thuận Bắc) với diện tích 337 ha, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Hàm Thắng có phía Đông giáp đất quy hoạch công viên; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp đường quy hoạch; Phía Bắc giáp đường Quốc lộ 1A.

Khu vực Hàm Thắng – Hàm Liêm tại xã Hàm Thắng, xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc) với diện tích  256,9 ha, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Hàm Thắng – Hàm Liêm có phía Đông giáp đất quy hoạch công viên; Phía Tây giáp đất quy hoạch công viên và Quốc lộ 28; Phía Nam giáp đường Quốc lộ 1A; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Khu vực Hàm Liêm tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích 49,1 ha, vốn đầu tư 400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Hàm Liêm có phía Đông giáp Quốc lộ 28; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp đường quy hoạch và quy hoạch đất công viên; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Khu vực Phong Nẫm tại xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết với diện tích 218,3 ha, vốn đầu tư 1.700 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Phong Nẫm có phía Đông giáp đường quy hoạch; Phía Tây giáp ga xe lửa; Phía Nam giáp đường nội bộ song song với đường Trường Chinh; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Khu vực phường Xuân An tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết với diện tích 36,4 ha, vốn đầu tư 350 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực phường Xuân An có Phía Đông giáp khu dân cư hiện hữu; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp kênh thoát lũ Khu công nghiệp; Phía Bắc giáp đường nội bộ song song với đường Trường Chinh.

Khu vực Phong Nẫm – Hàm Hiệp tại xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích 169,6 ha, vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Phong Nẫm – Hàm Hiệp có phía Đông giáp ga xe lửa; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp sông Cà Ty; Phía Bắc giáp đường sắt.

Khu vực Tiến Lợi – Hàm Mỹ tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích 334 ha, vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Tiến Lợi – Hàm Mỹ có phía Đông giáp đường quy hoạch song hành với đường Trường Chinh; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp đường quy hoạch; Phía Bắc giáp sông Cà Ty.

Khu vực Tiến Lợi tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết với diện tích 78,2 ha, vốn đầu tư 650 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Tiến Lợi có phía Đông giáp đường quy hoạch song hành với đường Trường Chinh; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp đường quy hoạch song hành với đường Trường Chinh; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Khu vực Tiến Lợi – Tiến Thành – Hàm Mỹ tại xã Tiến Lợi, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết và xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam với diện tích 517,7 ha, vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Tiến Lợi – Tiến Thành – Hàm Mỹ có phía Đông giáp quy hoạch khu dân cư; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp đường Trần Quý Cáp và Quốc lộ 1A; Phía Bắc giáp sân bay Căng Êsepic (sân bay Phan Thiết) và khu dân cư hiện hữu.

Khu vực Hàm Liêm – Hàm Hiệp tại xã Hàm Liêm, xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích 286,3 ha, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Hàm Liêm – Hàm Hiệp có phía Đông giáp đường quy hoạch và khu công nghiệp; Phía Tây giáp đường sắt; Phía Nam giáp đường quy hoạch; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Khu vực Tiến Thành tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, với diện tích 2.887,1ha, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Tiến Thành có phía Đông giáp Biển Đông; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp đường quy hoạch; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Khu vực Long Sơn – Hòn Rơm tại xã Thiện Nghiệp, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết với diện tích 271 ha, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2018 – 2025.

Khu vực Long Sơn – Hòn Rơm có phía Đông giáp Biển Đông; Phía Tây giáp đường quy hoạch; Phía Nam giáp Biển Đông; Phía Bắc giáp đường quy hoạch.

Trước đó, UBND Bình Thuận cũng phê duyệt tạm thời khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan Thiết với 15 khu dân cư với 1.770 ha và 24.600 tỷ đồng vốn.