BIDV phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

0
301
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông phát hành tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, kỳ hạn 7 và 10 năm. Thời hạn đăng ký mua từ 1/11 đến 20/11.

BIDV phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng bidv2 1572948150

Cụ thể, BIDV phát hành 5 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu theo phương thức đại lý. Đồng thời, trực tiếp phát hành 450.000 trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu thông qua các chi nhánh/phòng giao dịch/trụ sở chính của BIDV trong quý 4/2019.

Như vậy, BIDV sẽ phát hành tổng cộng 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng có kỳ hạn 7 năm (đáo hạn năm 2026) và kỳ hạn 10 năm (đáo hạn năm 2029).

Toàn bộ trái phiếu chào bán đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản của BIDV, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV.

Lãi suất trái phiếu 2026 được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,3%/năm và lãi suất trái phiếu 2029 bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,4%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất bình quân tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

BIDV cho biết, nguồn vốn huy động được từ việc phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu cho vay VND đối với các dự án trung và dài hạn của Ngân hàng. Đồng thời bao gồm cả bù đắp nguồn vốn cân đối tạm thời cho các khoản vay đã được giải ngân theo tiến độ dự án thuộc lĩnh vực được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.