Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

0
147

Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%  Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% q 1585040791210551180 crop 15850407966331532108038

Trước đó ĐHCĐ Bia Sài Gòn Miền Tây đã thông qua phương án chia cổ tức tổng tỷ lệ 50% cho năm 2019.

Ngày 9/4 tới đây CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (mã chứng khoán WSB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chia cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán 29/4/2020.

Trước đó Bia Sài Gòn Miền Tây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần đạt 1.030 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2018 còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 161 tỷ đồng, tăng trưởng 37,2% so với cùng kỳ. EPS đạt 9.976 đồng.

Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% - Ảnh 1.  Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% q 15850403455182046665548

Diễn biến gias cổ phiếu WSB trong 1 năm gần đây.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức hôm 10/3 vừa qua Bia Sài Gòn Miền Tây đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 trong đó dành 72,5 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 50% thay cho mức 40% như kế hoạch đặt ra.

Bia Sài Gòn Miền Tây cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu ước đạt hơn 967,3 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 112 tỷ đồng.

Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% - Ảnh 2.  Bia Sài Gòn Miền Tây (WSB) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30% q 15850403252961993677066

Nam Sơn

Theo Nhịp sống kinh tế