Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội “xé” luật, phẫu thuật cho bệnh nhân

0
32

Bệnh viện Mắt Sài Gòn – Hà Nội “xé” luật, phẫu thuật cho bệnh nhân http://reatimes.vnhttp://dothi.reatimes.vn/benh-vien-mat-sai-gon-ha-noi-xe-luat-phau-thuat-cho-benh-nhan-20200327100435940.html