Bất động sản công nghiệp Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ

0
232CafeLand – Theo văn bản báo cáo của thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước ngoài Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 16.002 tỷ đồng, gấp 6,78 lần về vốn so với cùng kỳ, cấp 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nội địa trong các khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.250,5 tỷ đồng, gấp 4 lần về vốn so với cùng kỳ,…
CafeLand – Theo văn bản báo cáo của thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư nội địa ngoài Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 16.002 tỷ đồng, gấp 6,78 lần về vốn đối với cùng kỳ, cấp 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nội địa trong các khu công nghiệp, khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.250,5 tỷ đồng, gấp 4 lần về vốn đối với cùng kỳ,…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa ký Báo cáo số 302/BC-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về thực trạng công tác chỉ huy, điều hành của UBND thành phố Đà Nẵng và tình hình kinh tế – cộng đồng tháng 10 năm 2020.


Bất động sản công nghiệp Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ da nang2

Bạn đang xem: Bất động sản công nghiệp Đà Nẵng đang phát triển mạnh mẽ

Theo đó, từ đầu năm mới đến nay thành phố đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư nội địa ngoài Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 16.002 tỷ đồng, gấp 6,78 lần về vốn so với cùng kỳ.

Có thể bạn sẽ thích: Tiềm năng phát triển bất động sản Đông Nam Đà Nẵng

Bên cạnh đó, cấp 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nội địa trong các khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.250,5 tỷ đồng, gấp 4 lần về vốn so với cùng kỳ. Cấp mới 72 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 123,28 triệu USD,…

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, góc nhìn đến năm 2045.

Đối với việc lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giờ đây Sở Kế hoạch và Đầu tư đang hướng dẫn các cơ quan, công ty xây cất đề cương cụ thể chi tiết, và các nội dung chính cần tích hợp vào quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 – 2030, góc nhìn đến năm 2050.

Có thể bạn sẽ thích: Tạm ngừng bay Trung Quốc, các hãng hàng không Việt bay về đâu?

UBND thành phố Đà Nẵng đang thường xuyên nâng cấp Cổng thông báo điện tử đất đai của thành phố, triển khai công khai, cung ứng 270 khu đất lớn và 13.500 lô đất tái định cư đã có đất thực tế để người dân truy cập,…

Vnrex – Cập nhật tin tức mới nhất 

Bạn đang ở Chuyên mục: BĐS ĐÀ NẴNG