BaoViet Bank: 6 tháng lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng 49%

0
284
Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cho biết, tính đến hết quý II/2019, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng đạt gần 400 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Bao Viet Bank 6 tháng lãi thuần từ tín dụng tăng 49% đạt 400 tỷ đồng baoviet bank: 6 tháng lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng 49% BaoViet Bank: 6 tháng lãi thuần từ hoạt động tín dụng tăng 49% baovietbank 1568978392

Ngân hàng TMCP Bảo Việt cho biết, tính đến hết quý II, thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng của ngân hàng đạt gần 400 tỷ đồng, tăng 49%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 43 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Hết quý II, tổng tài sản ngân hàng đạt 52.159 tỷ đồng; tiền gửi khách hàng đạt 32.275 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt 24.980 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu ở mức 3%.

Nửa đầu năm 2019, BaoViet Bank đã khai trương đi vào hoạt động chi nhánh Nam Sài Gòn và chi nhánh Lào Cai, nâng tổng số điểm giao dịch của ngân hàng này lên gần 60 đơn vị, số lượng cán bộ nhân viên hơn 1.400 người, tăng 10% so với cùng kỳ 2018.