ABBank 9 tháng lợi nhuận đạt 856 tỷ đồng

0
275
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) cho biết, 9 tháng đầu năm 2019 đạt 856 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2018.

ABBank báo lãi 856 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2019  ABBank 9 tháng lợi nhuận đạt 856 tỷ đồng abbank 1571408446

Cụ thể, tính đến hết quý 32019, huy động từ khách hàng của ABBank đạt 67.656 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2018. Cho vay khách hàng đạt 52.354 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2018.

Thu nhập từ lãi đạt 1.820 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2018. Lãi thuần từ dịch vụ sau 9 tháng đạt 117 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của ABBank 9 tháng đạt 856 tỷ đồngtăng 30% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng tài sản đạt 91.368 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2018.

ABBank cho biết, nợ xấu ngân hàng 9 tháng được kiểm soát dưới 3%. Các chỉ số hiệu quả hoạt động, sinh lời lần lượt là RoA đạt 1,3%; RoE đạt 16,2%; CAR đạt 11,1%.

ĐHĐCĐ ABBank đặt mục tiêu kinh doanh năm 2019: Tổng tài sản đạt 105.720 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2018), Huy động đạt 82.609 tỷ đồng, Dư nợ đạt 61.323 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 1.220 tỷ đồng (tăng 35% so với năm 2018).