0
36
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040.

duyet nhiem vu quy hoach chung thanh pho va kkt cua khau ha tien 1578560423

Thep phê duyệt, phạm vi, ranh giới lập quy hoạch chung đô thị được xác định trên toàn bộ địa giới hành chính TP Hà Tiên, bao gồm 7 đơn vị hành chính với diện tích tự nhiên khoảng 100,49 km2 và phần diện tích mặt biển nằm giữa xã đảo Tiên Hải và các xã thuộc phần đất liền của TP Hà Tiên.

Về thời gian lập qui hoạch, giai đoạn ngắn đến năm 2030, giai đoạn dài đến năm 2040.

Mục tiêu của qui hoạch là xây dựng thành phố và KKT cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch văn hóa – di sản vùng đồng bằng sông Cửu Long; Phát triển TP Hà Tiên bền vững, đồng bộ về hạ tầng.

Đồng thời quản lí phát triển đô thị theo hướng hiện đại, phát triển xanh và thông minh, tiết kiệm năng lượng; thu hút đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực; thích ứng với biến đổi khí hậu…

Dự báo qui mô dân số đến năm 2030 khoảng 170.000 người – 195.000 người, đến năm 2040 khoảng 200.000 – 225.000 người.

Về qui mô đất đai, dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 3.000 – 3.900 ha, chỉ tiêu khoảng 170 – 200 m2/người. Đến năm 2040 khoảng 4.000 – 5.000 ha, chỉ tiêu khoảng 200 – 225 m2/người.

Thời gian lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.