Đề xuất bên nhận chuyển nhượng nộp thủ tục hành chính thay cho bên chuyển

Đề xuất bên nhận chuyển nhượng nộp thủ tục hành chính thay cho bên chuyển
Đề xuất bên nhận chuyển nhượng nộp thủ tục hành chính thay cho bên chuyển
HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 41 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: Phan Anh

Đội giá nhà ở khi chuyển nhượng nhiều lần?

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), có ý kiến cho rằng nếu cho phép chuyển nhượng dự án thông thoáng thì một dự án có thể chuyển nhượng nhiều lần sẽ dẫn đến làm đội giá nhà ở. Hoặc doanh nghiệp lợi dụng dành phần dự án rồi chuyển nhượng kiếm chênh lệch giá, thu lợi bất chính.

Hiệp hội nhận thấy điều này không đáng quan ngại vì trong nền kinh tế thị trường, giá cả do các quy luật thị trường quyết định, không phải do ý chí chủ quan của doanh nghiệp. Nhà nước có nhiều công cụ để kiểm soát, quản lý thị trường bất động sản.  

Hơn nữa, khi chuyển nhượng dự án, một phần dự án thì doanh nghiệp phải nộp thuế, khắc phục tình trạng chuyển nhượng chui, nấp bóng dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần, thay đổi cổ đông, chuyển nhượng doanh nghiệp (thực chất là chuyển nhượng dự án). Điều này có thể làm thất thu, thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước và giảm tính minh bạch của thị trường bất động sản.

Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14 được đánh giá thông thoáng, hợp lý hơn so với Khoản 2 Điều 41 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

“Khoản 1 Điều 10 Nghị quyết 42/2017/QH14 không yêu cầu bên chuyển nhượng dự án, một phần dự án là tài sản bảo đảm là nợ xấu phải đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) với Nhà nước”, HoREA cho hay.

 
Nhiều người cho rằng nếu cho phép chuyển nhượng dự án thông thoáng có thể dẫn đến đội giá nhà ở. Ảnh: Phan Anh

Đề xuất điều chỉnh Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản

HoREA cho rằng pháp luật về đất đai quy định chủ đầu tư dự án chỉ được cấp giấy chứng nhận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và nghĩa vụ tài chính này chỉ thực hiện một lần. Hơn nữa, bên nhận chuyển nhượng dự án thường là các tổ chức kinh tế có năng lực tài chính nên hoàn toàn có thể bổ sung quy định bên nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ này và không có nguy cơ làm thất thu, thất thoát nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Hiệp hội đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 41 Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), như sau:

“Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có quyết định giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) với Nhà nước đối với dự án, phần dự án chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.

Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng chưa thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án, một phần dự án có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thay cho bên chuyển nhượng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *