Năm 2022, Bà Rịa – Vũng Tàu đã duyệt bao nhiêu quy hoạch?

Cụ thể, Sở Xây dựng đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 và đang đẩy nhanh tiến độ lập đồ án theo kế hoạch đề ra.

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt:

Nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn – Núi Nhỏ, thành phố Vũng Tàu;

Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Bắc Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu;

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Cù Lao Bến Đình;

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu;

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu;

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch Chí Linh – Cửa Lấp;

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên văn hóa và đô thị mới Bàu Trũng;

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư số 2 Long Hải, huyện Long Điền;

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Đức đến năm 2040 và định hướng đến năm 2050;

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Xuyên Mộc đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050;

Hoàn thành công tác thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Nam Vũng Tàu…

Sở Xây dựng còn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh về Danh mục, Kế hoạch lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch trên từng địa bàn; tổ chức thẩm định 46 đồ án quy hoạch, góp ý thiết kế cơ sở 90 dự án, cấp 45 giấy phép xây dựng; tiếp tục thực hiện mở rộng ứng dụng GIS vào công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

VNREX || ✅ Trang tin Bất Động Sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *