Công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II

Thời gian qua, thành phố Kon Tum đã nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh phát triển KTXH và đạt được những kết quả, như: Tăng trưởng kinh tế đạt 13,32%, cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,33%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị là 66,75%; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 29,07 m2/người; tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố đạt 96,3%. Các đường phố chính được chiếu sáng 100%; tỷ lệ khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng đạt 69,64%. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn trên địa bản thành phố đạt 100%; tỷ lệ người dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 99,2%…

Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, thành phố Kon Tum đạt tiêu chí đô thị loại II với hầu hết các tiêu chuẩn đã đạt hoặc vượt mức tối đa; việc công nhận thành phố Kon Tum là đô thị loại II trực thuộc tỉnh sẽ tạo động lực để thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và một cuộc sống tốt, tiện nghi hơn cho cư dân đô thị.

37.210 tỉ để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 21/12/2022, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2030.

Theo chương trình phát triển nhà ở vừa được phê duyệt, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 16,1 triệu m2 sàn, tăng thêm khoảng 4,3 triệu m2 sàn.

Trong đó, nhà ở xã hội tăng khoảng 104.046 m2 sàn; nhà ở thương mại khoảng 1,2 triệu m2 sàn; nhà ở của hộ gia đình, cá nhân khoảng 3 triệu m2 sàn; nhà công vụ khoảng 2.500 m2 sàn.

Cùng với đó, phấn đấu đến năm 2030, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 21 triệu m2 sàn, tăng thêm khoảng 5 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở xã hội khoảng 221.009 m2 sàn; nhà ở thương mại khoảng 1,7 triệu m2 sàn…

Cũng theo chương trình phát triển nhà ở nêu trên, nhu cầu về đất ở để phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 680 ha và giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 800 ha.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở nêu trên, tổng nguồn vốn cần để phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 37.210 tỉ đồng và giai đoạn 2026 – 2030 cần khoảng 43.172 tỉ đồng.

VNREX || ✅ Trang tin Bất Động Sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *