Ngân hàng Việt đầu tiên có tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ đồng, lợi nhuận chạm mốc 1 tỷ USD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *