Loạt sai phạm về đấu thầu mua sắm thiết bị phòng, chống Covid-19 xảy ra tại Quảng Ngãi

 

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thực hiện gói thầu mua sắm trang phục phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 không lập hồ sơ tiếp nhận các báo giá và gửi văn bản tiếp nhận đến các đơn vị đã nộp báo giá theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; không thông báo kết quả lựa chọn cho các nhà thầu không được chọn, tóm tắt lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu và không gửi cho các nhà thầu không trúng thầu là không đúng quy định tại khoản 6, Điều 20 và khoản 4, Điều 59, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm cấp bách vật tư y tế phục vụ công tác xét nghiệm phòng chống dịch Covid -19 và Bệnh viện Nội tiết tỉnh lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao sinh phẩm chẩn đoán invitro xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 cấp bách để xét nghiệm tầm soát phòng, chống dịch Covid-19 không có hồ sơ năng lực, kinh nghiệm nhà thầu để đánh giá năng lực trước khi quyết định lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo quy định tại khoản 1, Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Bệnh viện Nội tiết tỉnh không công khai đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1 gói thầu theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Các bệnh viện, gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nội tiết tỉnh không công khai kết quả chỉ định thầu lên mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu đối với 4/16 gói thầu theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 7, Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Thanh tra tỉnh phát hiện có 3 loại thiết bị y tế khi xây dựng kế hoạch mua sắm chưa sát với nhu cầu thực tế nên sau khi mua sắm xong chưa đưa vào sử dụng để phát huy hiệu quả, công năng gồm: 5/5 máy hút đờm (máy hút dịch), model NIHOPHAWA-ES2000; 2 máy hút dịch liên hợp áp lực âm (máy hút dịch áp lực thấp); 1 bộ đặt nội khí quản có camera; không báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu đối với 2/9 gói thầu theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

Trong công tác phòng chống dịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 4 lượt mượn vật tư y tế kít, test, sinh phẩm xét nghiệm của 4 đơn vị cung ứng với tổng giá trị 1.894.912.900 đồng. Tương tự, Bệnh viện Nội tiết tỉnh mượn 2 lượt của 2 đơn vị cung ứng hàng hóa với giá trị 194.040.000 đồng, sau đó lập thủ tục chỉ định thầu rút gọn, ký hợp đồng với các đơn vị mượn, trong đó 14/15 mặt hàng có đơn giá bằng nhau giữa thời điểm mượn và thời điểm ký hợp đồng mua; chỉ có 1 mặt hàng có giá mua thấp hơn giá tại thời điểm mượn là không đúng pháp luật về mua sắm.

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh (Bệnh viện điều trị bệnh nhân covid-19 tỉnh Quảng Ngãi – Cơ sở 2) đã thực hiện 11 gói thầu trong năm 2021; trong đó, có 10 gói thầu đã thực hiện với tổng giá trị các gói thầu: 16.349,85 triệu đồng, giá trúng thầu: 15.598,28 triệu đồng, giá thanh toán: 11.354,27 triệu đồng; hình thức chỉ định thầu rút gọn 9 gói, chỉ định thầu thông thường chỉ có 0 gói.

Riêng gói thầu Hệ thống ô xy trung tâm phục vụ khu điều trị bệnh nhân Covid-19 giá trị dự toán là 1.932,227 triệu đồng, tại thời điểm thanh tra tháng 3/2022 chưa hoàn thành việc đấu thầu.

Quá trình thực hiện có những hạn chế, thiếu sót, sai phạm: Bệnh viện xây dựng kế hoạch mua thuốc của gói thầu số 2 xác định số lượng thuốc Heparin số lượng 12.000 lọ, vượt quá 266,67% so với định mức 4.500 lọ/150 gường bệnh (thực tế mua sắm 2.700 lọ và đã sử dụng 1.187 lọ) theo quy định tại Phụ lục số 3.3 ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đối với gói thầu số 8 thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường nhưng Bệnh viện không thực hiện thẩm định hồ sơ yêu cầu theo quy định tại điểm b khoản 1, Điều 55 và Điều 105, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; không có văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà thầu dự thầu theo quy định tại khoản 4, Điều 55 và khoản 6, Điều 20 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, có 2 thiết bị (Hệ thống oxy dòng cao HFNO (HFNC) và Hệ thống cấp khí nén), các báo giá của các Công ty đều không ghi ngày, nhưng trong quá trình xét chọn không kiểm tra để yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ, báo giá; hồ sơ bàn giao hàng hóa không đầy đủ theo Hợp đồng mua sắm, nhưng Bệnh viện cũng không kịp thời yêu cầu đơn vị trúng thầu bổ sung, đến khi Đoàn thanh tra phát hiện Bệnh viện mới cung cấp bổ sung đầy đủ.

Cũng tại Bệnh viên Lao và Phổi tỉnh, Thanh tra tỉnh phát hiện có 5/9 gói thầu không công khai đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định điểm c, khoản 1, Điều 7, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; 7/9 gói thầu không công khai kết quả chỉ định thầu lên mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu theo quy định tại điểm d khoản 1, Điều 7, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; 9/9 gói thầu không thực hiện việc báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 và Điều 5 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.

Qua tham khảo giá trúng thầu đối với 7 trang thiết bị y tế của gói thầu số 9 so với giá nhập khẩu (giá đã tính thuế nhập khẩu; chưa tính chi phí vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, vận hành, chuyển giao, bảo trì, bảo dưỡng, lợi nhuận định mức của doanh nghiệp…), Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy, về giá trị mua sắm chênh lệch tăng bình quân là 109,95%, với số tiền chênh lệch tăng là 2.774,132 triệu đồng.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cho rằng không đủ điều kiện để xác minh, kết luận có hay không việc thông đồng nâng giá và chưa đủ cơ sở để kết luận có sai phạm làm thất thoát tiền ngân sách nhà nước. Bệnh viện này cũng không kịp thời yêu cầu nhà thầu (Công ty TNHH Thương mại trang thiết bị y tế Trung Lập) thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng đối với 21/21 thiết bị 6 tháng/1 lần theo hợp đồng đã cam kết.

“Trách nhiệm về các thiếu sót, sai phạm thuộc về Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính; các thành viên Hội đồng Khoa học, Hội đồng thẩm định, Hội đồng thuốc, Tổ kiểm nhập và viên chức có liên quan đến việc thực hiện các gói thầu, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện (chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận các hồ sơ dự thầu); Phòng Kế hoạch – Tổng hợp (tham mưu trực tiếp về việc thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư); nhân viên Khoa Dược (tham mưu trực tiếp về việc thực hiện 7 gói thầu mua thuốc)”, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kết luận.

VNREX || ✅ Trang tin Bất Động Sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *