Lợi nhuận trước thuế của VietinBank năm 2022 vượt kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,2%

Lợi nhuận trước thuế của VietinBank năm 2022 vượt kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,2%

Tại Hội nghị, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết, năm 2022, ngân hàng đã hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2022 đạt hơn 20.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 1,2%, tỷ bao phủ nợ xấu đạt 190%.

Tỷ lệ chi phí hoạt đồng/ thu nhập hoạt động (CIR) dưới 30%, nằm trong nhóm CIR thấp nhất ngành ngân hàng. Ông Trần Minh Bình cho biết, hiện 63% nghiệp vụ đã thực hiện trên kênh số, ngân hàng bám sát kế hoạch chuyển đổi số của ngành ngân hàng. Nguồn vốn CASA tăng trưởng tích cực, ngân hàng chuyển dịch cơ cấu thu nhập theo hướng tăng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch tập trung đẩy mạnh bán lẻ. VietinBank cũng tiếp tục kiểm soát chặt chất lượng tài sản, tăng cường quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, xử lý nợ rủi ro.

Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Ban Điều hành VietinBank cho biết, năm 2022, ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò là ngân hàng có vốn chi phối bởi Nhà nước, cung ứng vốn cho nền kinh tế, giảm lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế.

Theo ông Dũng, năm 2022 là một năm thành công với VietinBank. Tuy nhiên, trong thời gian tới, ngân hàng vẫn còn nhiều vấn đề trọng yếu cần khắc phục. Chẳng hạn, về CASA, mặc dù đã có cải thiện nhưng vấn cần đẩy mạnh hơn nữa, để giảm áp lực chi phí vốn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động hiện nay. Ngoài ra, về khai thác hệ sinh thái, sự liên kết giữa ngân hàng và các công ty con chưa được hiệu quả.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức vào tháng 4/2022 của VietinBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 8-10%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN. Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu dưới 1,8%. Ngân hàng cũng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng 15%, tức đạt trên 19.300 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 15.765 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận của ngân hàng riêng lẻ là 15.311 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *