Công ty May Hoài Thương được chuyển nhượng tài sản trên 10.900 m2 đất

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa thống nhất việc Công ty cổ phần May Hoài Hương chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất đối với Dự án Nhà máy May Ngọc Sơn tại khu đất có diện tích 10.900 m2, thuộc Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn cho Công ty cổ phần May Hoài Nhơn theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Công ty cổ phần May Hoài Nhơn lập hồ sơ thuê đất để tiếp tục sử dụng vào mục đích dự án Nhà máy May Ngọc Sơn với thời gian thuê đất còn lại (đến ngày 4/2/2071).

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty cổ phần May Hoài Hương và Công ty cổ phần May Hoài Nhơn thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, ngày 23/7/2020, chiếu theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lúc đó cũng đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần May Hoài Hương được hoãn thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư đối với dự án Nhà máy may Ngọc Sơn tại Cụm công nghiệp Ngọc Sơn, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (nay là phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn) do nhà đầu tư đã tạm ứng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn hơn số tiền ký quỹ cam kết đầu tư theo quy định.

Vào tháng 5/2020, ông Phan Cao Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy May Ngọc Sơn.

Theo đó, diện tích đất dự kiến sử dụng là 18.217m2 được điều chỉnh giảm còn 9.100m2; tổng vốn đầu tư 43 tỷ đồng điều chỉnh giảm xuống còn 15 tỷ đồng.

Cùng với điều chỉnh diện tích đất dự kiến sử dụng, tiến độ thực hiện dự án cũng được thay đổi. Theo Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng trong Quý 1/2019; khởi công xây dựng trong Quý 1/2019; xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất trong Quý IV/2019.

Tiến độ này được điều chỉnh, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng từ Quý 1/2019 và hoàn thành trong Quý II/2020; khởi công xây dựng trong Quý III/2020; xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất trong Quý IV/2020.

VNREX || ✅ Trang tin Bất Động Sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *