Một ngân hàng nước ngoài mở thêm chi nhánh ở Việt Nam

Một ngân hàng nước ngoài mở thêm chi nhánh ở Việt Nam

Cụ thể, NHNN chấp thuận việc Ngân hàng TNHH một thành viên Public Việt Nam đủ điều kiện thành lập 01 chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký văn bản này, Ngân hàng TNHH một thành viên Public Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với chi nhánh đã được chấp thuận nêu trên theo quy định tại Thông tư 211/2013/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đường nhiên hết hiệu lực.

Public Bank Vietnam (PBVN) là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Public Bank Berhad, Malaysia.

Public Bank Vietnam được chuyển đổi từ Ngân hàng liên doanh VID Public – một trong những ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, được thành lập ngày 25 tháng 3 năm 1992 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad, Malaysia.

Hiện nay Public Bank Vietnam đã mở rộng mạng lưới lên 32 chi nhánh và phòng giao dịch (PGD) tại các tỉnh và thành phố chính của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *