Đề nghị thu hồi Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng tại Bình Định

Cử tri phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn đề nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng vì đã nhiều năm qua không đầu tư xây dựng, cải tạo mà bỏ hoang, gây lãng phí quỹ đất của địa phương.

Nội dung này cử tri đã kiến nghị sau kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh và được trả lời tại Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh là đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Tuy nhiên, kết quả giải quyết ra sao, tỉnh cần công khai thông tin cho cử tri được biết. 

Trả lời vấn đề này, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng có diện tích 1.680.840m2, được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm cho Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn tại Văn bản số 765/UB-NĐ ngày 7/4/2004. Sau đó, Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn được UBND tỉnh cho thuê đất để xây dựng khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn1) tại Quyết định số 3526/QĐ-CTUB ngày 15/12/2004, diện tích cho thuê 146.506m2, diện tích còn lại 1.534.334m2.

Giai đoạn 1 của Dự án có diện tích 146.506m2, được UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn thuê đất tại Quyết định số 3526/QĐ-CTUB ngày 15/12/2004, hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, thời hạn thuê đất 30 năm, kể từ ngày 15/12/2004.

Sau khi thuê đất, nhà đầu tư xây dựng một số hạng mục như nhà hàng, đường đi, hạ tầng chung…. UBND tỉnh đã có các văn bản đôn đốc tiến độ thực hiện, sau đó có Văn bản số 4691/UBND-TH ngày 3/8/2018 về việc thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng (giai đoạn 1). UBND tinh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành liên quan nhiều lần làm việc với Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn – Quy Nhơn và báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 2240/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/12/2018.

Ngày 1/12/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 8022/UBND-TH giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng giai đoạn 1.

Giai đoạn 2 của Dự án này có diện tích 1.534.334m2. Do nhà đầu tư không triển khai dự án, nên ngày 23/10/2012, UBND tỉnh Bình Định có Văn bản số 4080/UBND-TH về việc thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng.

Sau đó, UBND tỉnh này tiếp tục có Văn bản số 4280/UBND-TH ngày 25/9/2014 chấp thuận cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Khu du lịch Ghềnh Ráng (giai đoạn 2).

Đến nay, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu chưa hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và chưa được UBND tỉnh cho thuê đất nên UBND tỉnh có Văn bản số 7812/UBND-VX ngày 23/11/2020 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa Dự án Khu du lịch đồi Ghềnh Ráng vào Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh.

VNREX || ✅ Trang tin Bất Động Sản Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *