NHNN ưu tiên nới room tín dụng cho ngân hàng có thanh khoản tốt, nhà băng nào có lợi thế?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *