Lưu ý không thanh toán toàn bộ khi mua chung cư đang xây dựng

Lưu ý không thanh toán toàn bộ khi mua chung cư đang xây dựng
Lưu ý không thanh toán toàn bộ khi mua chung cư đang xây dựng
Dịp cận tết, nhiều người mong muốn sớm sở hữu nhà chung cư. Ảnh Xuyên Đông

Thế nhưng theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014, chủ đầu tư không được thu toàn bộ tiền với chung cư chưa xây dựng xong.

Cụ thể, theo định nghĩa của Luật Kinh doanh bất động sản, chung cư đang xây dựng được gọi là bất động sản hình thành trong tương lai.

Để có thể kinh doanh loại hình bất động sản này cần đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản như sau:  

1. Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

2. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Người dân cần lưu ý không thanh toán toàn bộ chung cư đang xây dựng. Ảnh Xuyên Đông
Người dân cần lưu ý không thanh toán toàn bộ chung cư đang xây dựng. Ảnh: Xuyên Đông

Một trong những vấn đề người dân cần lưu ý khi mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai là việc thanh toán. Vấn đề này được quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản như sau:

1. Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng; trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng.

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

2. Chủ đầu tư phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *