Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đề nghị thanh tra Dự án của Hoa Lâm – Shangrila


Nhiều khuất tất cần làm rõ

Trước những thông tin trái chiều về Dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangrila, ngày 26/2/2019,

Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Phóng viên)

đã có văn bản đề nghị UBND TP.HCM cung cấp những thông tin liên quan đến việc điều chỉnh mục tiêu của dự án nhằm có thông tin khách quan đến độc giả.

Dự án Khu Y tế kỹ thuật cao của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Sangri-La.

Nội dung văn bản đề nghị UBND TP.HCM trả lời các vấn đề: Thứ nhất, ngày 30/9/2019, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangrila có văn bản gửi Thành ủy và UBND TP.HCM về việc đề nghị thanh tra và công bố kết luận về thông tin trái chiều liên quan đến dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao, vậy nội dung thanh tra được tiến hành ra sao?

Thứ hai, vào năm 2008, trong văn bản số 925/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND TP.HCM có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức thực hiện Dự án đúng mục tiêu, bảo đảm tiến độ và đúng các quy định của pháp luật. Ngoài ra, văn bản này cũng nêu rõ: “Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu phát sinh các nội dung cụ thể vượt thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Chính vì vậy, khi Hoa Lâm – Shangrila muốn thay đổi mục tiêu dự án, ngày 8/9/2017, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Để làm rõ thông tin này,

Phóng viên

kính đề nghị UBND TP.HCM xác nhận rằng, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã xem xét và chấp thuận việc thay đổi mục tiêu dự án (cụ thể là thay đổi một phần Khu Y tế Kỹ thuật cao thành dự án kinh doanh bất động sản) hay chưa? Đồng thời,

Phóng viên

cũng đề nghị UBND Thành phố cung cấp thông tin về số tiền thuế mà doanh nghiệp phải đóng thêm cho việc này là bao nhiêu, tính thuế theo phương pháp nào, số liệu thu thập có sát giá thực tế không?

Ngoài ra, dư luận cho rằng trường hợp Khu Y tế Kỹ thuật cao không có nhu cầu làm nhà ở “phục vụ” cán bộ công nhân viên, thì TP.HCM nên thu hồi phần đất này để đấu giá, tránh gây thất thoát tài sản nhà nước. Tuy nhiên, phương án này thực tế đã không được chọn. Vậy lý do không chọn phương án đó là gì?

Trước những đề nghị này, ngày 11/1/2020, UBND TP.HCM có phiếu chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP.HCM đề nghị cung cấp thông tin liên quan theo yêu cầu của

Phóng viên

. Văn bản do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan trực tiếp chỉ đạo.

Đến ngày 21/2/2020, Sở KHĐT TP.HCM có văn bản trả lời

Phóng viên

với nội dung ngắn gọn: “Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã gửi công văn báo cáo và tham mưu UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố thực hiện việc thanh tra thực hiện đối với dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangrila theo quy định pháp luật. Sau khi có kết luận chính thức của các cơ quan có thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông tin các nội dung liên quan đến Dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao đến Quý Tạp chí”.


Đường đi lòng vòng của văn bản cung cấp thông tin

Như vậy là sau đúng 2 tháng kể từ khi

Phóng viên

đề nghị UBND TP.HCM cung cấp thông tin, văn bản từ UBND Thành phố được chuyển về Sở KHĐT, sau đó Sở KHĐT lại chuyển ngược lại về UBND Thành phố để tham mưu. Đến nay, dù Sở KHĐT đã phản hồi nhưng nội dung rất chung chung, không đúng trọng tâm những vấn đề mà

Phóng viên

đã gửi câu hỏi trước đó.

Phản hồi này được đưa ra sau khi Phóng viên có văn bản đề nghị UBND TP.HCM cung cấp thông tin về dự án nói trên vào ngày 26/12/2019.

Được biết, Khu Y tế Kỹ thuật cao là dự án được hưởng nhiều ưu đãi về thuê đất. Năm 2008, trong văn bản số 925/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND TP.HCM có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hỗ trợ chủ đầu tư tổ chức thực hiện Dự án đúng mục tiêu, bảo đảm tiến độ và đúng các quy định của pháp luật. Ngoài ra, văn bản này cũng nêu rõ: “Trong quá trình thực hiện Dự án, nếu phát sinh các nội dung cụ thể vượt thẩm quyền, Ủy ban Nhân dân Thành phố tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Chính vì vậy, khi Hoa Lâm – Shangrila muốn thay đổi mục tiêu dự án, ngày 8/9/2017, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn bản này có nêu, ngày 24/7/2017, Hoa Lâm – Shangrila có văn bản đề nghị điều chỉnh mục tiêu dự án và chức năng khu quy hoạch của 2 lô đất D2 và D3 từ “Khu nhà ở, căn hộ phục vụ cho nhu cầu của Dự án Khu Y tế Kỹ thuật cao” thành “Xây dựng và kinh doanh khu nhà ở, căn hộ (ưu tiên bán cho bác sỹ, y tá, điều dưỡng, cán bộ, công nhân viên làm việc tại Khu Y tế Kỹ thuật cao)”.

Theo Hoa Lâm – Shangrila, việc quy định rõ cụm từ “phục vụ” thành “bán” là để hỗ trợ công ty giải quyết khó khăn như: Công ty lỗ lũy kế đến cuối năm 2016 là 1.000 tỷ đồng; đội ngũ y bác sỹ, cán bộ công nhân viên rất băn khoăn khi có từ “phục vụ” và cũng đề nghị được điều chỉnh là Khu căn hộ để bán phục vụ cho nhu cầu nhà ở của y, bác sỹ, cán bộ công nhân viên làm việc tại Khu Y tế.