Hướng tới phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng Việt Nam

Đây là một trong những mục tiêu đề ra tại Hội thảo quốc tế về vật liệu xây dựng 2019 với chủ đề “Khoa học và công nghệ vật liệu xây dựng vì sự phát triển bền vững” diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11/2019 tại Hà Nội, do Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), Viện Hàn lâm vật liệu xây dựng Trung Quốc (CBMA) và Trường đại học Bách khoa liên bang Thuỵ Sỹ vùng Laussane phối hợp tổ chức.

Hướng tới phát triển bền vững ngành vật liệu xây dựng Việt Nam


Ảnh Internet

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, thời gian qua, ngành Vật liệu xây dựng Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đầu tư xây dựng chiếm tỷ trọng lớn của cả nước… Các doanh nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam đã không ngừng học tập kinh nghiệm quốc tế, tích cực quan tâm đầu tư, đổi mới công nghệ, đặc biệt là nâng cao sức cạnh tranh, nhiều sản phẩm mới được đầu tư sản xuất và cung cấp ra thị trường, đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

Tuy nhiên, ngành vật liệu xây dựng vẫn còn những bất cập cần khắc phục. Đó là, vẫn có những doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, quy mô nhỏ, tiêu hao năng lượng, điện năng lớn, đặc biệt là trong vấn đề cải thiện môi trường vẫn chưa đáp ứng…