Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở Phan Thiết

Một nguồn tin cho biết, ngày 31/10, ông Đỗ Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã ký 6 quyết định xử lý kỷ luật đối với các cán bộ lãnh đạo và nhân viên của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết.

Cụ thể, ông Phạm Văn Quân – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, bị kỷ luật với hình thức giáng chức. Theo đó, ông Quân giữ chức Phó giám đốc đơn vị này từ ngày 1/11.

Ông Nguyễn Hữu Đức – Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, bị kỷ luật với hình thức cách chức. Ông Nguyễn Ngọc Hải – Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết, bị kỷ luật với hình thức cách chức. Ông Nguyễn Hữu Hoành – Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết, bị kỷ luật với hình thức cách chức.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ liên quan đến sai phạm đất đai ở Phan Thiết - 1
Ông Phạm Thanh Thái – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết, bị bắt trước đó vì sai phạm đất đai

Sở Tài Nguyên và Môi trường còn ban hành quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo và khiển trách 2 cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận.

Được biết, đây là các cán bộ có sai phạm và liên đới trách nhiệm trong vụ sai phạm đất đai nghiêm trọng tại TP.Phan Thiết.


Trúc Hà