Hà Nội thành lập 3 cụm công nghiệp tại huyện Đông Anh”Hà Nội thành lập 3 cụm công nghiệp tại huyện Đông Anh

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành 3 quyết định thành lập các cụm công nghiệp tại huyện Đông Anh.

Hà Nội thành lập 3 cụm công nghiệp tại huyện Đông Anh

Cụ thể, Cụm công nghiệp Liên Hà 2 tại xã Liên Hà với quy mô 20 ha, gồm các ngành nghề hoạt động chủ yếu: Chế biến gỗ, mộc dân dụng, trạm khắc mỹ nghệ, sơn mài… Tổng mức vốn đầu tư khoảng 426,8 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ quý IV/ 2019 đến quý IV/ 2021.

Cụm công nghiệp Dục Tú, xã Dục Tú có diện tích 15 ha, ngành nghề hoạt động chủ yếu: Chế biến gỗ, mộc dân dụng, trạm khắc mỹ nghệ, sơn mài… Tổng mức vốn đầu tư khoảng 336,8 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ quý IV/2019 đến quý IV/2021.

Cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm có diện tích 17 ha với ngành nghề hoạt động chủ yếu: Chế biến gỗ, mộc dân dụng, trạm khắc mỹ nghệ, sơn mài… Tổng mức vốn đầu tư khoảng 326,243 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ quý IV/2019 đến quý IV/2021.