MaritimeBank báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Theo BCTC quý 3/2019 của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank, MSB), 9 tháng đầu lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 1.064 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2018.

MSB báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng 9 tháng đầu năm 2019

Cụ thể, tính đến hết ngày 30/09/2019, tổng tài sản của MSB tăng 7,7% so với thời điểm cuối năm 2018, đạt hơn 148 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 18,5% đạt 57.828 tỷ đồng, huy động tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 23% đạt 88 nghìn tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần trong 9 tháng đầu năm, tăng 27,8 % so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.041 tỷ đồng; riêng quý 3 đóng góp 864 tỷ đồng, tăng 57,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động dịch vụ có mức tăng trưởng cao, thu nhập thuần trong 9 tháng đầu năm đạt 350 tỷ đồng, tăng hơn 82% so với cùng kỳ năm 2018.

Kết thúc kỳ 9 tháng, MSB đạt lợi nhuận trước thuế 1.064 tỷ đồng, tăng 267% so với cùng kỳ; riêng quý 3 đóng góp 497 tỷ đồng, tăng 23 lần so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì dưới 3%.

Thu nhập của cán bộ nhân viên ngân hàng bình quân đạt gần 24 triệu đồng/tháng, tăng 16,5% so với cùng kỳ.

ĐHĐCĐ MSB đặt mục tiêu trong năm 2019: Tổng tài sản đạt 153.015 tỉ đồng, tăng 11%: huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu đạt 87.637 tỉ đồng, tăng 22%; dư nợ tín dụng đạt 74.294 tỉ đồng tăng 35%, nợ xấu duy trì ở mức dưới 3%; lợi nhuận trước thuế trên 1.860 tỉ đồng, tăng 77% so với năm 2018.