Hà Nội thành lập 2 cụm công nghiệp ở Quốc Oai, vốn đầu tư hơn 700 …

UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 2 cụm công nghiệp làng nghề gồm Tân Hoà và Ngọc Mỹ – Thạch Thán tại huyện Quốc Oai.

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hoà có quy mô 12,94 ha, địa điểm thực hiện tại xã Tân Hoà. Tổng mức vốn đầu tư khoảng 267 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm; các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu).

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là CTCP Tập đoàn Minh Dương. Tiến độ thực hiện dự kiến từ quý III/2019 đến quý III/2021.

Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ – Thạch Thán có quy mô 21 ha, tập trung thu hút các doanh nghiệp chế biến sản phẩm gỗ, sản xuất cơ khí, dệt may; các ngành nghề sản xuất khác theo hướng công nghiệp sạch; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu).

Địa điểm thực hiện dự án là xã Ngọc Mỹ và Thạch Thán, huyện Quốc Oai. Phạm vi, ranh giới của cụm công nghiệp sẽ được chuẩn xác khi Nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Ngọc Mỹ – Thạch Thán


là CTCP Đầu tư hạ tầng DSG, tổng mức đầu tư dự án khoảng 438 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ quý IV/2019 đến quý IV/2021.